Responsabilitate ecologica in scoli

ECOTUR își propune propune prin intermediul proiectului Responsabilitate Ecologică în Școli în Mun. București, educarea în mod eco-civic a elevilor din clasele a III-a si a IV-a prin intermediul educației nonformale în vederea creării premiselor unui comportament responsabil față de mediul încojurator.

Cu toții știm că informațiile au impact mare încă de la o vârstă fragedă, de aceea este foarte important ca elevii să fie încurajați să fie mai responsabili față de mediul înconjurător, modelându-i pentru a deveni viitori cetățeni care constientizează faptul că viitorul celorlalți depinde într-o mare măsură de opțiunile sale.

Printre activitațile ediției curente se numără educarea în spirit eco-civic prin metode de educație formală și nonformală, ecologizare și plantări în spații deschise. La acest proiect se pot înscrie studenții de la Modulul Psihopedagogic care își doresc să aplice cunoștintele dobândite la cursuri în fața unei clase de elevi.